iServis | Opravy Apple zařízení
Servis zařízení Apple | iPhone | Mac | iPad | Watch +420 702 002 028

Jak na resetování NVRAM / PRAM?

Jak resetovat NVRAM

Klávesa Altplusklávesa Commandplusklávesa Pplusklávesa R

Vypněte Mac, pak ho znova zapněte a okamžitě podržte tyto čtyři klávesy: Alt, Command, P a R. Držte je stisknuté 20 sekund. Během této doby to může vypadat, jako že se Mac restartuje.

  • U Maců, které přehrávají zvuk při spuštění, můžete klávesy uvolnit po druhém zvuku při spuštění.
  • Na počítačích Mac s čipem Apple T2 Security můžete klávesy pustit hned po tom, co se logo Apple podruhé objeví a zase zmizí.